Marketingová strategie

Díky marketingové strategii získáte komplexní zhodnocení vašeho businessu, jeho aktuálního stavu a definici možností a příležitostí, kterých se můžete chopit pro vybudování úspěšného podnikání.

co všechno strategie obsahuje?

Každé podnikání vyžaduje individuální přístup, a v případě vypracování marketingové strategie tomu není jinak. Definujeme vaši cílovou skupinu, vypracujeme SWOT analýzu, zjistíme, vaši pozici na trhu v rámci konkurence a na základě získaných informací a charakteru vašeho podnikání nastavíme systematický postup pro dosažení maximální efektivity.

Alternativní text

Co získáte díky marketingové strategii?

 • Ikona terč červený

  Definování vaší cílové skupiny, kde se pohybuje a jak ji zaujmout.

 • Ikona terč červený

  Systematický postup pro vybudování stabilního businessu.

 • Ikona terč bílý

  Definici aktuálního stavu podnikání, silných a slabých stránek, výčet příležitostí a rizik.

 • Ikona terč bílý

  Nastavení stylu komunikace a návrhy na zlepšení vaší online prezentace.

Získejte stabilní základ pro vaše podnikání a systematický postup pro dosažení vytyčených cílů.

Co vše spadá pod online PR?

V rámci online PR se zaměřujeme na prezentaci vaší společnosti v online světě. Jedná se například o zveřejňování PR článků na patřičných portálech, správu sociálních sítí, komunikaci na diskuzních fórech, zajišťování reklamních bannerů a textací, jejichž prostřednictvím rovněž prezentujeme vaše služby, produkty či celkový brand.

Alternativní text

jak budujeme vaše online pr?

Správou sociálních sítí , kde budeme prezentovat kvalitní obsah.

Prostřednictvím online marketingových aktivit vám ušetříme prostředky, protože dokážeme oslovit přesně vaši cílovou skupinu, a vytvořit tak efektivní a účinné reklamy, do kterých se vyplatí investovat.

Realizací PPC kampaní , díky kterým získáte více zákazníků.

co získám díky strategii a online pr?

Na základě marketingové strategie získáte jasně definovaný aktuální stav vašeho podnikání, jehož analýza je nezbytná pro určení následujícího postupu. Zaměříme se na odstranění dosavadních nedostatků a dosažení předem stanovených cílů. Online PR přinese stabilitu a důvěryhodnost vašeho brandu, jehož permanentní posilování přispěje k vyšší úspěšnosti vašeho podnikání.

Více o propagaci Ikona šipky
Alternativní text